Регистрация
Можете да се регистрирате за участие като изтеглите формуляра за регистриране, попълните го, сканирате и пратите обратно на имейл info@burgasparaglidingclub.bg . Пилота е завършил регистрацията, след получаване на потвърждение за получена регистрационна форма и получаване на банков превод. Пилотите са длъжни да представят оригинала на регистрационната форма при пристигането си. За улеснение на пилотите ще има възможност за регистриране на мястото на провеждането на състезанието. На 29.07.2016 това ще бъде на старта, на 30.07.2016 регистрацията ще бъде на кацалката.

            
 Община Бургас